Vrijwillige intrekking van de vergunning van REVYTREX (24963P/P)

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel REVYTREX (24963P/P – 66,7 g/l fluxapyroxad + 66,7 g/l mefentrifluconazool) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 15/04/2025.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder waren nog toegelaten tot en met 15/10/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 15/04/2024.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 15/04/2025.

Deel deze pagina