Vrijwillige intrekking van de vergunning van PYROXSTAR (1211P/P)

30/01/2023

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PYROXSTAR (1211P/P – 75 g/kg cloquintocet-mexyl + 75 g/kg pyroxsulam) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/01/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 30/06/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina