Vrijwillige intrekking van de vergunning van PYRACLO 200

21/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PYRACLO 200 (1392P/P – 200 g/l pyraclostrobine) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2025.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 30/06/2024.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/06/2025.

Deel deze pagina