Vrijwillige intrekking van de vergunning van PYRABOBEL

11/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PYRABOBEL (1157P/P – 25,2% boscalid + 12,8% pyraclostrobin) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/07/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/01/2022.

Deel deze pagina