Vrijwillige intrekking van de vergunning van MAGIS

27/04/2021

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel MAGIS (1070P/P – 80% captan) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/07/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 30/04/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 15/06/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/07/2021.

Deel deze pagina