Vrijwillige intrekking van de vergunning van LAMBADA

29/06/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel LAMBADA (1174P/P – 100 g/l lambda-cyhalothrin) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/12/2021.

Deel deze pagina