Vrijwillige intrekking van de vergunning van KERB SC

05/12/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel KERB SC (1150P/P – 400 g/l propyzamide) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 30/11/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina