Vrijwillige intrekking van de vergunning van INTERPENCO

06/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTERPENCO (1304P/P – 100 g/l penconazool) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 15/10/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina