Vrijwillige intrekking van de vergunning van ETOXABEL

28/06/2021

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ETOXABEL (1140P/P – 110 g/l etoxazool) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 05/01/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 05/07/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 05/01/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot 05/01/2023.

Deel deze pagina