Vrijwillige intrekking van de vergunning van CHLORTOLURON 500 SC

18/10/2023

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel CHLORTOLURON 500 SC (1311P/P – 500 g/l chloortoluron) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/04/2025.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/10/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 30/04/2024.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/04/2025.

Deel deze pagina