Vrijwillige intrekking van de vergunning van BOSPY

04/05/2021

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel BOSPY (1286P/P – 26,7% boscalid + 6,7% pyraclostrobin) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/07/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/01/2023.

Deel deze pagina