Vrijwillige intrekking van de toelating van VENACIL

09/12/2022

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel VENACIL (10970P/B – 80% lenacil) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 29/09/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 29/03/2023.
Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina