Vrijwillige intrekking van de toelating van LENAZAR WP

10/01/2024

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LENAZAR WP (9250P/B – 800 g/kg lenacil) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2025.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 30/06/2024.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 31/12/2024.
Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 31/12/2025.

Deel deze pagina