Vrijwillige intrekking van de toelating van DIRANGO

07/06/2022

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel DIRANGO (9937P/B – 500 g/L fluazinam) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 30/06/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 31/12/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina