Toepassingsdata voor geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen in CLP ATP 6 en ATP 7

14/04/2015

De 6e Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) van de CLP verordening voorziet in de toepassing van nieuwe of aangepaste bepalingen met betrekking tot de indeling en de etikettering van een aantal stoffen. De toepassingsdatum voor deze geharmoniseerde indelingen en etiketteringen werd uitgesteld tot 1 januari 2016 (Verordening (EU) nr. 2015/491 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 605/2014).

De gewasbeschermingsmiddelen met volgende werkzame stoffen zijn hierbij betrokken:

 • fenoxycarb
 • ethefon
 • cymoxanil
 • Cycloxydime
 • benzoëzuur
 • fluazinam
 • penconazool
 • fenpyrazamine

De 7de ATP-Verordening bevat nieuwe of gewijzigde geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van de volgende werkzame stoffen:

 • tebuconazool
 • isoxaflutol
 • pelargonzuur (= nonaanzuur)
 • vetzuren (= octaanzuur, nonaanzuur, decaanzuur)
 • imazalil
 • pyridaben
 • tembotrione
 • fenoxaprop-P-ethyl
 • spirotetramat
 • fenpyroximaat
 • triflusulfuron-methyl
 • bifenazaat
 • lenacil
 • mandipropamid
 • metosulam
 • dimethenamide-P
 • flonicamid

De toepassingsdatum voor de nieuwe indelingen en etiketteringen van deze stoffen is 1 januari 2017.

De 7de ATP-Verordening werd gestemd, maar is nog niet gepubliceerd. Om de toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen voldoende tijd te bieden om de etiketten aan te passen, zal de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen reeds starten met het aanpassen van de etiketteringen op de betrokken toelatingsaktes. 

De etiketten van de gewasbeschermingsmiddelen waarvan de etikettering wijzigt naar aanleiding van ATP 6 of 7, dienen aangepast te zijn tegen ten laatste 1 januari 2016 (ATP 6) en 1 januari 2017 (ATP 7). Zowel de nieuwe productie als de op de markt aanwezige voorraden dienen vanaf deze data conform te zijn. Voor verkoop van bestaande voorraden is er dus geen extra verkooptermijn voorzien. Voor gebruik van de verkochte producten is er geen beperking.

Deel deze pagina