Problematische residuen van prosulfocarb

23/08/2022

De toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van prosulfocarb werden in 2021 aangepast, omdat er in 2020 en voorheen redelijk veel gevallen van schade werden vastgesteld in naburige gewassen.

De schade treedt op doordat de werkzame stof na toepassing kan vervluchtigen en zo over relatief grote afstand getransporteerd kan worden naar andere gewassen. Dit kan leiden tot concentraties die de maximale residulimiet overschrijden, zeker in gewassen waarin het gebruik niet toegelaten is, of tot ongeoorloofde aanwezigheid in biologisch geteelde gewassen.

Ondanks een uitgebreide communicatiecampagne in 2021 werden evenwel nog steeds dergelijke schadegevallen vastgesteld. De gebruikers van deze middelen worden daarom met aandrang gevraagd de opgelegde beperkingen te respecteren om bijkomende gebruiksbeperkingen  te vermijden.

De middelen moeten worden toegepast met minstens 90% driftreducerende techniek.

De middelen mogen niet worden toegepast tussen 1 september en 1 maart, behalve in wintergranen.

In wintergranen is geen gebruik toegelaten tegen andere onkruiden dan duist en windhalm en  tussen 1 september en 1 maart:

 • als er nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen
 • in West-Vlaanderen (met uitzondering van de landbouwstreek de Polders)

Dit betreft de volgende middelen:

 • ADELFO (10351P/B)
 • CROZIER (11215P/B)
 • DEFI (7864P/B)
 • FIDOX (10515P/B)
 • FIDOX EC (9680P/B)
 • JURA (10633P/B)
 • MILOT (11149P/B)
 • PROFESSIONAL (11098P/B)
 • ROXY 800 EC (9679P/B)
 • ROXY EC (9684P/B)
 • SPOW (10167P/B)
 • TAKOBA (11214P/B)

Deel deze pagina