Intrekking van een aantal vergunningen voor parallelhandel

29/10/2020

Door de intrekking van de toelating van CHIKARA DUO (10423P/B – 0,67% flazasulfuron + 28,8% glyfosaat) worden de vergunningen voor parallelhandel van de volgende gewasbeschermingsmiddelen ingetrokken:

  • FLAZASUBEL (1144P/P)
  • FLAZELCO DUO (1232P/P)

De intrekkingsdatum is 31/07/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/07/2021.

Deel deze pagina