Intrekking van de vergunningen voor parallelhandel van CAZOL en DIFEBEL

14/11/2017

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen CAZOL (1152P/P, 250 g/l difenoconazool) en DIFEBEL (1148P/P, 250 g/l difenoconazool) worden ingetrokken.

De intrekkingsdatum is 30/04/2019.

Het op de markt brengen en de opslag door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
Het op de markt brengen en de opslag door derden zijn toegelaten tot 30/04/2018.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/04/2019.

Deel deze pagina