Intrekking van de toelatingen en beperking van het gebruik van producten op basis van isoproturon

02/05/2016

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van isoproturon worden ingetrokken naar aanleiding van de beslissing op Europees niveau om de goedkeuring van deze werkzame stof niet te vernieuwen. Bovendien wordt het gebruik van deze producten beperkt tot maximum 1 toepassing van 600 g isoproturon/ha/12 maanden in de lente tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden omwille van een risico voor waterorganismen.

De intrekkingsdatum is 31/05/2017.

Het op de markt brengen en de opslag van middelen op basis van isoproturon door de toelatingshouders zijn toegelaten tot 31/05/2016.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/09/2016.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/05/2017.

De toelatingsaktes zullen binnenkort aangepast worden wat betreft de bovenvermelde beperking van het gebruik.

De volgende producten zijn betrokken:

  • ARELON L (6897P/B)
  • AUGUR (9107P/B)
  • CALIPURON (9011P/B)
  • HERBAFLEX (9547P/B)
  • IPFLO SC (6966P/B)
  • ISO-CALLIOPE (8261P/B)
  • JAVELIN (7841P/B)
  • PROTUGAN 500 SC (8549P/B)

Deel deze pagina