Intrekking van de toelating van PROSTORE HN

10/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel PROSTORE HN (9956P/B, 300 g/L chloorprofam) wordt niet verlengd.

De intrekkingsdatum is 31/03/2018.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder is niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/03/2017.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/03/2018.

Deel deze pagina