Inkorting van de uitlooptermijnen van de toelating van CORBEL (7313P/B)

09/09/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CORBEL (7313P/B, 750 g/l fenpropimorf) werd ingetrokken naar aanleiding van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 31/10/2021 teruggebracht tot 31/10/2020.
Het verkopen en opslaan door derden en het gebruik van dit middel is nog toegestaan tot 31/10/2020.

Deel deze pagina