Gebruik van CAPTABELLOS (1115P/P) en BELOMORPH (1073P/P) is opnieuw toegelaten

13/05/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen CAPTABELLOS (1115P/P – 80% captan) en BELOMORPH (1073P/P – 50% dimethomorf) werden in 2019 ingetrokken zonder de nodige uitlooptermijnen voor op de markt resterende voorraden. Het lijkt er echter op dat er nog steeds voorraden aanwezig zijn op gebruikersniveau. Op vraag van de vergunningshouder wordt het gebruik van deze voorraden bij wijze van uitzondering opnieuw toegestaan.

De nieuwe datum van intrekking is 31/03/2021.

Deel deze pagina