Beperking van het gebruik in open lucht van producten op basis van captan

31/03/2023

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten werd geïnformeerd omtrent de aanwezigheid van residuen van captan in een aantal  monsters van in België geproduceerde honing. Het betreft hoeveelheden die de maximale residulimiet (MRL) overschrijden. De niet-conforme honing mag niet in de handel worden gebracht.

Momenteel zijn de in België toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op basis van captan onder meer bestemd voor gebruik in open lucht op gewassen die door bijen worden bezocht.

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik heeft geadviseerd het gebruik van captan bevattende producten in open lucht met onmiddellijke ingang te beperken. Voor gewassen in de open lucht blijft alleen het gebruik vóór en na de bloei van deze gewassen toegestaan.

De bloei van sommige gewassen wordt in de nabije toekomst verwacht. Om overschrijdingen van de MRL te vermijden, zullen de gebruiksvoorwaarden van de volgende gewasbeschermingsmiddelen de komende dagen worden aangepast:

 • CAPITAL (11203P/B)
 • CAPTABELLOS (1315P/P)
 • CAPTAN 80 WG (8759P/B)
 • CAPTOR 80 WG (9235P/B)
 • INTER CAPTAN WG (1377P/P)
 • MANTRA (11073P/B)
 • MARCAP 80 WG (24835P/P)
 • MERPAN 80 WG (1089P/P)
 • MERPAN 80 WG (8459P/B)
 • MERPLUS (11010P/B)
 • MULTICAP (10498P/B)
 • POMCAP (11232P/B)
 • TAVTA (26227P/B) 
 • UPLCAPTAN (9190P/B)

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina