Beperking van bepaalde neonicotinoïden tot toepassingen onder bescherming

04/05/2018

De gewasbeschermingsmiddelen met bepaalde werkzame stoffen van de chemische familie van de neonicotinoïden kwamen in opspraak wegens hun giftigheid voor bijen. Nadat alle beschikbare informatie naar de effecten op bijen werd opgevraagd op Europees vlak, publiceerde EFSA, het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid, een evaluatierapport. De conclusie van het rapport was dat alle toepassingen waarbij bijen op een of andere manier in contact kunnen komen met deze werkzame stoffen, een risico vormen of kunnen vormen. Dit bracht de Europese Commissie ertoe een voorstel op tafel te leggen om het gebruik te beperken tot toepassing in gewassen die geteeld worden onder bescherming, waardoor er geen bijen worden blootgesteld. Dit voorstel werd met een nipte meerderheid aanvaard maar moet nog worden gepubliceerd. De publicatie wordt verwacht binnen de maand. Deze Europese verordening treedt dan in werking twintig dagen na publicatie.

Concreet houdt dit in dat de nationale toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid, clothianidin en/of thiamethoxam zullen worden ingetrokken of beperkt.

Volgende toelatingen worden ingetrokken:

 • ARGENTO (9855P/B)
 • COFENO (10647P/B)
 • CRUISER 600 FS (9763P/B)
 • GAUCHO DUO (10399P/B)
 • IMPRIMO (9363P/B)
 • JANUS (9499P/B)
 • JANUS FORTE (10669P/B)
 • MERIT TURF (10145P/B)
 • MONTUR FORTE (9615P/B)
 • NUPRID 600 FS (10477P/B)
 • PONCHO 600 FS (9472P/B)
 • PONCHO BETA (9474P/B)
 • PONCHO EXPERT (10635P/B)
 • SOMBRERO (9757P/B).

Vanaf 3 maanden na de inwerkingtreding van de beslissing mogen deze producten niet meer worden verkocht. Ze mogen nog worden gebruikt tot zes maanden na de inwerkingtreding.

Volgende toelatingen worden beperkt tot sierteelten onder bescherming:

 • ACTARA (9916P/B)
 • BAZOOKA (9592P/B)
 • BELOPRID (1137P/B)
 • CONFIDOR 200 SL (8686P/B)
 • IMISECT (1155P/P)
 • IMISECT (1189P/P)
 • INTERCLOPRID 200 SL (1183P/P)
 • KOHINOR 200 SL (9583P/B)
 • VSM IMIDACLOPRID (1235P/P).

Volgende toelatingen worden beperkt tot zaaizaden van sla- en andijviesoorten onder bescherming:

 • CRUISER (9335P/B)
 • GAUCHO 70 WS (8330P/B).

Deze beperking start vanaf 3 maanden na het inwerkingtreden van de Europese verordening. Vanaf dan is het op de markt brengen en verkopen van producten met niet-aangepaste etiketten verboden.

De aanwezigheid op de markt en bij de gebruiker van producten met niet-aangepaste etiketten en het gebruik voor de ingetrokken toepassingen worden getolereerd tot zes maanden na de inwerkingtreding van de verordening. Behandelde gewassen moeten hun ganse levenscyclus onder bescherming blijven om alle mogelijke blootstelling van bijen uit te sluiten, zelfs als ze niet bloeien. Ze mogen dus niet uit de serre worden gehaald en in open lucht uitgeplant of buiten in potten geplaatst.

Ook het uitzaaien van zaden van gewassen die nog in open lucht zullen staan en die werden behandeld met één van deze werkzame stoffen is niet meer toegelaten vanaf zes maanden na het inwerkingtreden van de Europese verordening, zelfs als de zaadbehandeling in het buitenland gebeurde.

De toelatingshouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de precieze deadlines na publicatie van de Europese verordening. Er volgt dan ook een nieuw persbericht met deze precieze deadlines.

Deel deze pagina