Aanpassing van het gebruik van myclobutanil na herziening van de residulimieten

De Europese maximale residulimieten voor de werkzame stof myclobutanil werden gewijzigd. Om overschrijdingen van de nieuwe residulimieten in volggewassen te vermijden werd op advies van het Erkenningscomité het gebruik van de volgende gewasbeschermingsmiddelen aangepast:

  • SYSTHANE 20 EW (9064P/B)
  • SYSTHANE ECOZOME (10173P/B)

 Het gebruik in volgende teelten wordt ingetrokken:

  • augurk ( onder bescherming)
  • courgette (open lucht en onder bescherming)
  • pompoen (onder bescherming)
  • veldsla (open lucht en onder bescherming)

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina