Aanpassing van het gebruik van imazalil na herziening van de MRLs

23/09/2019

Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof imazalil te wijzigen. Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende producten aan te passen:

  • Voor het product SCOMRID LIMB AEROSOL (9659P/B) wordt aan de toepassing in tomaten (onder bescherming) een veiligheidstermijn van 1 dag toegevoegd, met maximaal 50 aerosol spuitbussen/ha.
  • Voor het product FUNGAFLASH (10059P/B), wordt de toepassing in meloen (onder bescherming, bladtoepassing) ingetrokken.

Andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina