Aanpassing van het gebruik van haloxyfop-P-methyl na herziening van de MRLs

12/05/2016

Vanaf 9 juni 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof haloxyfop-P-methyl. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/2075 van 18 november 2015.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van het volgende product aan te passen:

  • ELOGE (10261P/B)

Het gebruik in 'vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-…)'  is beperkt tot 'vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-…) (drooggeoost) (open lucht)'.

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina