Aanpassing van het gebruik van chloorpyrifos na wijziging van de MRLs

10/05/2016

In 2015 werden op voorstel van EFSA (de Europese autoriteit voor voedselveiligheid) nieuwe toxicologische referentiewaarden voor de werkzame stof chloorpyrifos vastgelegd door de Europese Commissie. Het gevolg hiervan was dat voor sommige maximale residulimieten (MRLs) (die veilig waren volgens de oude toxicologische referentiewaarden) een risico voor de consument niet langer uitgesloten kon worden.

De Europese Commissie heeft daarop een mandaat gegeven aan EFSA om een advies te geven over de veiligheid van de bestaande MRLs, rekening houdend met de nieuwe toxicologische referentiewaarden. Dit advies werd intussen gepubliceerd en de conclusies werden opgenomen in Verordening (EU) 2016/60 wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor chloorpyrifos in of op bepaalde producten. Deze nieuwe MRLs voor chloorpyrifos worden van kracht vanaf 10 augustus 2016. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien. De nieuwe MRLs zullen onmiddellijk van kracht zijn voor alle producten.

Om de veiligheid van de consument te garanderen en er zeker van te zijn dat de nieuwe MRLs gerespecteerd zullen worden, heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende producten aan te passen:

 • DESTROYER 480 EC – 9364P/B
 • PROFOS 480 EC – 10340P/B
 • DURSBAN 480 – 8195P/B
 • CYREN 4E – 8826P/B
 • PYCHLOREX 5G – 8353P/B
 • PYCHLOREX GARDEN – 10102G/B
 • PYRISOL GR – 10045P/B
 • PYCHLOREX 480 EC – 8320P/B
 • PYRINEX 480 EC – 9407P/B
 • DORBANG GRANULAAT – 954P/P
 • SOL-INSECT – 1060G/P

De volgende gebruiken worden ingetrokken:

Handelsmiddel

Ingetrokken teelt

open lucht (F) / onder bescherming (G)

DESTROYER 480 EC (9364P/B)

PROFOS 480 EC (10340P/B)

DURSBAN 480 (8195P/B)

CYREN 4E (8826P/B)

PYCHLOREX 480 EC (8320P/B)

PYRINEX 480 EC (9407P/B)

Sluitkool (F)

Chinese kool (F)

PYCHLOREX 5G (8353P/B)

PYRISOL GR (10045P/B)

DORBANG GRANULAAT (954P/P)

Sluitkool (F)

Chinese kool (F)

Prei (F)

PYCHLOREX GARDEN (10102G/B)

Sluitkool (F)

Prei (F)

SOL-INSECT (1060G/P)

Sluitkool (F)

Sluitkool (G)

Prei (F)

Andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina