Wat zijn de regels over het gebruik, de dosis en de toepassing van meststoffen?

Het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten bepaalt toepassingsregels met het oog op de bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en de veiligheid van de voedselketen.

De toepassingsregels voor de bescherming van het milieu vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten.