Is het gevaarlijk als er pesticiden in mijn tuin terechtkomen?

Het is erg moeilijk concreet antwoord te geven op de vraag welk het effect zou kunnen zijn van een contaminatie met pesticiden (of correcter: gewasbeschermingsmiddelen), indien er geen gegevens beschikbaar zijn over de aard van de gebruikte producten, of de bespuiting volgens de goede landbouwpraktijk gebeurt en of wettelijk toegelaten middelen gebruikt worden. In principe mogen geen resten van gewasbeschermingsmiddelen in tuinen terechtkomen.