Micro-organismen verhandeld als biostimulant: aan te leveren informatie voor een aanvraag tot ontheffing

Informatie over de micro-organismen

 • Identificatie van de stam (plaats van registratie van de stam)
 • Literatuurgegevens over de werking als biostimulant - bemestingsproduct
 • Literatuurgegevens over de onschadelijkheid van de stam
 • Aanwezigheid in Belgische bodems of in de buurlanden?
 • Kwalitatieve analyse tot op het niveau van de stam (eventueel in het inoculum / product dat de micro-organismen aanbrengt)
 • 3 kwantitatieve analyses van het gehalte voor elk micro-organisme - ten minste tot op het niveau van het genus (eventueel in het inoculum / product dat de micro-organismen aanbrengt)
 • Analyse van verontreinigende micro-organismen* volgens Verordening 2019/1009 - PFC 6.A)
 • Aanwezig op de QPS-lijst van EFSA?

Informatie over het product

 • Samenstelling van het product (micro-organismen, vulstoffen, meststoffen,…)
 • Bestemming, dosering en gebruiksaanwijzing
 • Een model van het etiket of van het begeleidend document

*Analyse van verontreinigende micro-organismen:

Salmonella spp. afwezig in 25 g of 25 ml
Escherichia coli afwezig in 1 g of 1 ml
Listeria monocytogenes afwezig in 25 g of 25 ml
Vibrio spp. afwezig in 25 g of 25 ml
Shigella spp. afwezig in 25 g of 25 ml
Stafylococcus aureus afwezig in 25 g of 25 ml
Enterococcaceae < 10 kve/g

Anaeroob kiemgetal, tenzij de microbiële biostimulant voor planten een aerobe bacterie is < 100 000 kve/g of ml

Kiemgetal gisten en schimmels, tenzij de microbiële biostimulant voor planten een zwam is < 1 000 kve/g of ml