Proefproducten

Telkens een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt in een proef, dient er vooraf een machtiging te worden aangevraagd. Het kan hierbij gaan om de volgende gevallen:

  1. Een gewasbeschermingsmiddel dat niet toegelaten is in België. Bijvoorbeeld een middel met een nieuwe werkzame stof of een nieuwe formulering.
  2. Een gewasbeschermingsmiddel dat wel toegelaten is in België, maar dat wordt gebruikt in een niet toegelaten toepassing. Bijvoorbeeld een andere teelt, dosis, toepassingswijze of -tijdstip.

Een machtiging wordt verleend na positief advies van het Erkenningscomité. Dit comité gaat na of de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en het milieu aanvaardbaar zijn. Dergelijke proeven worden enkel toegestaan indien ze worden uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden en voor beperkte oppervlakten en hoeveelheden.

Een machtiging kan worden aangevraagd voor de invoer en/of voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel. De afgeleverde machtiging is geldig voor een welbepaalde hoeveelheid en voor een welbepaalde teelt.

Onder instructies vindt u meer informatie over de verschillende aspecten van een machtiging voor proefproducten.