Welke regels gelden voor meststoffen die dierlijke bijproducten bevatten?

Alle meststoffen die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld uit bijproducten van dierlijke oorsprong moeten voldoen aan de bepalingen van de Europese wetgeving rond niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (Verordening (EG) nr. 1069/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en Verordening (EU) nr. 142/2011 van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 = "verordeningen dierlijke bijproducten").