Waar kan ik brochures vinden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft verschillende brochures over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gepubliceerd:

Ook de gewesten en gemeenschappen hebben informatie ter beschikking. Op de website www.zonderisgezonder.be vindt u informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.