Mag ik een gewasbeschermingsmiddel in een openbare ruimte gebruiken?

Vlaanderen

Als particulier mag u geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op het openbaar domein: niet op het trottoir (in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015), in de bermen, in en langs grachten en ander oppervlaktewater.

Wallonië

  • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op openbare plaatsen is vanaf 1 juni 2014 verboden. Er werd evenwel in een overgangsperiode van 5 jaar voorzien waarin sommige gewasbeschermingsmiddelen op bepaalde oppervlakten of gewassen zullen mogen worden toegepast.
  • Vanaf 1 september 2014 mogen particulieren weinig doordringbare of niet-doordringbare oppervlaktes die aangesloten zijn op het collectorennet voor regenwaterniet meer chemisch behandelen (bv : garagehelling die verbonden is met een voetpad waarlangs een goot loopt).
  • Vanaf 1 juni 2019 wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend toegestaan om bepaalde distelsoorten, zuringsoorten en invasieve uitheemse soorten te bestrijden.