Vergisting - lijst van toegelaten inputstromen

Lijst van toegelaten en niet-toegelaten grondstoffen voor de vergisting met het oog op de valorisatie van digestaat in de landbouw