Samenstelling Erkenningscomité

Ministerieel besluit van 26 januari 2012 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik