Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen

Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen van 1 april 2021. Dit besluit werd op 23 april 2021 officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De meest recente lijst is deze gepubliceerd als bijlage van het ministerieel besluit van 2 februari 2024 tot wijziging van het ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen, dewelke op 20 februari 2024 officieel gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. De lijst blijft hier ook beschikbaar en zal worden bijgewerkt telkens er een nieuwe lijst gepubliceerd wordt in het Staatsblad.