Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen

Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen van 1 april 2021. Dit besluit werd op 23 april 2021 officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De lijst in bijlage is hier ook beschikbaar en wordt regelmatig bijgewerkt.