Lijst goedgekeurde basisstoffen

Hieronder, louter ter informatie, vindt u een lijst met goedgekeurde basisstoffen. Voor iedere basisstof is er een document voorzien dat gebruikers informeert over het gebruik van deze stoffen. Goedgekeurde basisstoffen die, gelet op de gebruiksvoorwaarden niet in België kunnen worden gebruikt, zijn niet in deze lijst opgenomen.
De officiële gebruiksvoorwaarden en de vereisten voor de basisstoffen zijn vermeld in het review report van de betreffende stof, dat beschikbaar is in de EU Pesticide database van de Europese Commissie.