Heffingen voor de financiering van het FAVV

Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)