Verordening (EU) 2019/1009

Verordening (EU) 2019/1009 van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten zal op 16 juli 2022 in werking treden en zal de Europese markt voor bemestingsproducten harmoniseren. Deze verordening vervangt Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen.