Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website fytoweb.be.

Niveau van naleving

Bij gebrek aan een audit is deze website niet conform.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er zal binnenkort een externe audit van de toegankelijkheid worden uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse.

Ontoegankelijke inhoud

De audit zal bepalen of er inhoud is die niet toegankelijk is. Volledige naleving kan alleen worden gegarandeerd met een diepgaande audit.

Alternatieven

Op dit moment hebben we geen alternatieven voor deze inhoud.

Contactgegevens

Als u vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan u contact opnemen met ons via ons contactformulier of het klachtenformulier.

Bent u het niet eens met het antwoord, dan kan u contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Een externe audit van de toegankelijkheid zal zeer binnenkort worden uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse.

Deze verklaring is opgesteld op 29/05/2024 en bijgewerkt op 11/06/2024.