Verkoopgegevens

De hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen die worden verkocht in België worden sinds 1989 door de federale overheid geregistreerd. Dankzij deze registraties kunnen met name statistieken worden opgesteld van het op de markt brengen van de werkzame stoffen aanwezig in gewasbeschermingsmiddelen. Deze statistieken worden sinds 2012 jaarlijks overgedragen aan Eurostat. Ze zijn hier beschikbaar als samenvatting. Ze zijn ook in detail beschikbaar op verzoek.

In het kader van het FRPP 2013-2017, dienen deze statistieken om specifieke situaties te identificeren en te analyseren, zoals de evolutie van de verkoop van werkzame stoffen die in aanmerking komen voor vervanging of de evolutie van de verkoop van neonicotinoïden. Deze statistieken worden tenslotte ook gebruikt om de boordtabel op te stellen van de gewasbeschermingsmiddelen in België.

Beschikbare documenten: