NAPAN Task force

Door de realisatie van het NAPAN diende ook een comité ingericht te worden voor de coördinatie van de gewestelijke en federale programma's in België. Dit comité, de 'NAPAN Task Force' (NTF) geheten, werd in 2010 opgericht door het Overlegcomité. Sinds de start van dit comité krijgt de federale overheid het voorzitterschap en het secretariaat van de NTF toegewezen. Het vicevoorzitterschap wordt toevertrouwd aan een gewestelijke autoriteit.

De NTF buigt zich over de volgende onderwerpen: coördinatie van de openbare raadplegingen van de ontwerpen van reductieprogramma's; communicatie van het NAPAN naar de Europese Commissie en de andere lidstaten toe; coördinatie van de projecten die gemeenschappelijk zijn aan de gewestelijke en federale plannen (fytolicentie, evenwichtige informatie in het verkooppunt, overzicht, harmonisering van de watervervuilingsnormen); initiatieven inzake gecoördineerde controles.

Beschikbare documenten: