Over ons

De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), met name van het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding (DGAPF). Hier vindt u onze contactgegevens en organigram.

Wij zijn bevoegd voor het federale beleid wat betreft het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en bemestingsproducten. Zo zijn er algemene maatregelen om gezondheid en leefmilieu te beschermen. Deze zijn van toepassing op alle middelen en worden vastgelegd in de wetgeving. Ze omvatten vooral voorwaarden voor het op de markt brengen door de fabrikanten.

De meeste bemestingsproducten mogen vrij op de markt komen als ze voldoen aan Europese of nationale wetgeving. Alle andere bemestingsproducten en ook alle gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen verhandeld worden mits specifieke toelating. Die wordt enkel en eventueel afgeleverd na grondige evaluatie van een aanvraagdossier.

Hieronder geven we een overzicht van onze activiteiten.

 • Gewasbeschermingsmiddelen

  Het analyseren van aanvraagdossiers en studies over gewasbeschermingsmiddelen, om te beoordelen of ze in België op de markt mogen gebracht worden volgens de huidige federale en Europese wetgeving, neemt het merendeel van onze activiteiten in beslag.

  Lees verder ›

 • Fytolicentie

  Elke professionele gebruiker en verkoper van gewasbeschermingsmiddelen moet beschikken over een vergunning, de zogenaamde fytolicentie. Wij staan in voor het verlenen van deze vergunningen.

  Lees verder ›

 • Bemestingsproducten

  Wij evalueren de meerwaarde van de bemestingsproducten voor de landbouw zowel als de effecten op de volksgezondheid en de gewassen.

  Lees verder ›

 • Reductieplan

  Voor het geheel van de gewasbeschermingsmiddelen die toegelaten zijn ontwikkelen we bijkomende algemene maatregelen om de mogelijke risico’s nog verder te beperken.  We ontwikkelen daartoe het Federaal Plan voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en coördineren het nationaal actieplan voor pesticiden (NAPAN).

  Lees verder ›

 • Financiering

  Een aanvraag tot toelating voor het op de markt brengen wordt ingediend door bedrijven en moet relevante wetenschappelijke studies bevatten. Deze studies  worden uitgevoerd in opdracht van (en dus gefinancierd door) de bedrijven. Voor de evaluatie van de studies en het behandelen van de aanvraag wordt een retributie aangerekend. Voor gewasbeschermingsmiddelen wordt ook een bijdrage aangerekend op de jaarlijks verkochte hoeveelheden. Deze ontvangen bedragen worden gestort in een apart fonds dat wij beheren.

  Lees verder ›