Wat zijn de gevolgen van de intrekking van de toelatingen voor chloorprofam?

21/02/2020

De EU-goedkeuring van de werkzame stof chloorprofam werd niet verlengd en alle toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten worden ingetrokken. Chloorprofam is vooral bekend als kiemremmer om scheutvorming bij bewaaraardappelen tegen te gaan, maar het kan ook als een herbicide worden aangewend.

De uitfasering van het gebruik zal gevolgd worden door een verlaging van de maximaal toegelaten residugehalten (MRL’s; maximum residue levels). Een bijzonderheid hierbij is dat chloorprofam nog lang kan vrijkomen in de opslagruimten waarin het jarenlang werd toegepast. Aardappelen die in deze ruimten zullen worden bewaard, zouden dus nog kleine hoeveelheden chloorprofam kunnen opnemen. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de verlaging van de MRL’s.

We hebben een tekst opgesteld onder vorm van vragen en antwoorden over onder andere de redenen voor de niet-verlenging van de goedkeuring, de termijnen voor het gebruik van bestaande voorraden, de reiniging van opslagruimten en de mogelijkheid tot het vaststellen van tijdelijke MRL’s.

Deel deze pagina