Vrijwillige intrekking van een aantal vergunningen voor parallelhandel

27/03/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen

  • APOLO (987P/P – 500 g/l clofentezin)
  • DIFCOR 250 EC (1077P/P – 250 g/l difenoconazool)
  • DIFFERENCE (1078P/P – 250 g/l difenoconazool)
  • PLOVER (970P/P – 250 g/l difenoconazool)

worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.

Deel deze pagina