Vrijwillige intrekking van de vergunningen voor parallelhandel van INTER DIFENOCONAZOLE 250 en INTER DIFLUFENICAN 500 SC

31/03/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen

  • INTER DIFENOCONAZOLE 250 (988P/P – 250 g/l difenoconazool)
  • INTER DIFLUFENICAN 500 SC (967P/P – 500 g/l diflufenican)  

worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.

Deel deze pagina