Vrijwillige intrekking van de vergunningen van NICOSTORM 60 OD en INTERNICO 60 OD

22/12/2021

De vergunningen voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel NICOSTORM 60 OD (1206P/P – 60 g/l nicosulfuron) en INTERNICO 60 OD (1230P/P – 60 g/l nicosulfuron) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouders.

De intrekkingsdatum is 31/12/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/12/2021.

Deel deze pagina