Vrijwillige intrekking van de vergunningen van DELAN PRO en MATRAQ PRO

17/12/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen DELAN PRO (1192P/P – 125 g/L dithianon + 561 g/L kaliumfosfonaten) en MATRAQ PRO (1200P/P – 4% metaldehyde) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/05/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 30/06/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/05/2022.

Deel deze pagina